Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ban điều hành

 

Ông Trần Trung Sinh – giám đốc Ban Kinh tế

_ Chủ trì công tác kế hoạch, báo cáo.

_ Chủ trì công tác dự toán, thanh quyết toán

_ Chủ trì công tác định mức

_ Chủ trì công tác hợp đồng kinh tế

_ Chủ trì công tác đấu thầu

_ Thực hiện công tác bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền của chủ đầu tư

_ Công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các dự án do Busadco thực hiện dự án

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

  • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
  • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

ĐĂNG NHẬP

Scroll to top